Skip to content

Pratite nas!

Dostavljamo u BiH I Plaćanje pouzećem

Podrška

Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkoj radnji

POZER & CO
Gojka Šuška bb
88300 Čapljina

Adresa elektroničke pošte:
info@pozerstore.com 

OPĆE ODREDBE

POZER & CO pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni pozerstore.com, na World Wide Web mreži - Internet. Ovim Općim uvjetima poslovanja POZER & CO., sa sjedištem u Čapljini, Gojka Šuška bb, ID broj: 4328985640009, registriranog u Službi za gospodarstvo u Čapljini, uređuje odnose između Prodavatelja kao pružatelja usluga informacijskog društva s jedne strane, te posjetitelja internetske stranice www.pozerstore.com, kao i povezanih mikrostranica, i kupaca proizvoda Prodavca ponuđenih u internetskoj trgovini Prodavca dostupnima na internetskoj stranici Prodavatelja www.pozerstore.com

Općim uvjetima detaljnije se uređuje postupak korištenja internetske stranice www.pozerstore.com, naručivanja, ugovaranja, dostave, plaćanja i reklamacija proizvoda Prodavatelja.

 

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja naruči proizvod iz ponude Prodavca na web stranici www.pozerstore.com, a čija narudžba bude prihvaćena od strane Prodavca, sve na način utvrđen ovim Općim uvjetima („Kupac“).

Posjetilac je svaka osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije pristupi na internetske stranice Prodavca, te razgledava ponudu proizvoda i/ili podnese narudžbu proizvoda Prodavcu („Posjetilac“).

 

Korištenjem internetske stranice te podnošenjem narudžbe na način utvrđen ovim Općim uvjetima, Kupac/Posjetilac prihvaća ove Opće uvjete i njihovu primjenu. Prodavac može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Općee uvjete, te će tako promijenjene Opće uvjete objaviti na internetskoj stranici.

 

Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora o kupovini proizvoda koji se nalaze u ponudi na stranici pozerstore.com, te isti istodobno predstavljaju i obavijest iz članka 44. Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015), kada je s obzirom na način podnošenja narudžbe primjenjivo, te obavijest iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („GDPR“) te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora.

 

Članak 1

SKLAPANJE UGOVORA O KUPORPRODAJI

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja sklapa se u trenutku kada Prodavatelj prihvati narudžbu Kupca. Prodavatelj će putem e-mail poruke obavijestiti Kupca o sklapanju ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda zaključen je u trenutku kada Prodavatelj potvrdi narudžbu putem e-maila koji je poslan na Kupčevu e-mail adresu. Kupovinom proizvoda putem webshopa smatra se da je Kupac pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i prihvatio opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora.

Kupci i Posjetitelji su upoznati i prihvaćaju da Prodavatelj nije obvezan prihvatiti narudžbu ukoliko ista na bilo koji način ne odgovara uvjetima utvrđenim ovim općim uvjetima, kao i drugim uvjetima naručivanja i kupovine objavljenim na webshopu.

Prilikom naručivanja određenog proizvoda, Kupac/Posjetitelj će pregledati webshop i ove opće uvjete te pristati na njih prije izvršenja kupovine na daljinu. Prije kupovine na daljinu, Kupac/Posjetitelj bit će upoznat sa sljedećim informacijama:

 • Naziv trgovačke radnje, ID broj, sjedište, adresa elektroničke pošte Prodavatelja.
 • Naziv proizvoda koji se nudi.
 • Glavna obilježja proizvoda.
 • Cijena proizvoda, uključujući sve poreze i davanja, te način izračuna cijene.
 • Troškovi dostave proizvoda.
 • Troškovi korištenja sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora.
 • Način i uvjeti plaćanja, te način, uvjeti i vrijeme isporuke proizvoda.
 • Način rješavanja prigovora Kupaca.
 • Uvjeti, rokovi i postupak jednostranog raskida ugovora.
 • Pravo potrošača na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava komunikacije na daljinu.
 • Situacije u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora.
 • Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda.
 • Usluge koje se nude nakon prodaje i uvjeti korištenja tih usluga (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), ukoliko su primjenjivi.
 • Jamstva koja se daju uz proizvod ili uslugu, ukoliko su primjenjiva.
 • Trajanje ponude ili važenje cijene.
 • Trajanje ugovora te uvjeti otkaza i raskida ugovora.
 • Minimalni rok u kojem je Kupac vezan ugovorom, ukoliko je primjenjivo.
 • Funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebne tehničke mjere zaštite, ukoliko je primjenjivo.
 • Interoperabilnost digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju Prodavatelj, ukoliko je primjenjivo, zna ili bi trebao znati.
 • Mehanizmi izvansudskog rješavanja sporova i sustavi obeštećenja, te način na koji Kupac može koristiti navedene mehanizme.

Prilikom naručivanja određenog proizvoda, Kupac i Posjetitelj bit će dodatno obaviješteni putem ovih općih uvjeta i Pravila privatnosti na stranici pozerstore.com o svrhama i temeljima obrade osobnih podataka, rokovima pohrane te svim ostalim informacijama sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

Članak 2

UGOVOR O KUPOVINI PROIZVODA

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem za kupovinu proizvoda je jednokratni ugovor o kupovini proizvoda. Ugovor se realizira isporukom proizvoda od strane Prodavatelja i izvršenim plaćanjem od strane Kupca.

 

Članak 3

NARUDŽBA I REGISTRACIJA

Kupac koji je fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi.

Proizvodi koji se mogu naručiti na temelju ovih Općih uvjeta ponuđeni su na web stranici pozerstore.com. Narudžba se podnosi tako da Kupac za izabrane proizvode na webshopu predaje narudžbu odabirom i potvrđivanjem odgovarajućih opcija. Narudžba je konačno podnesena u trenutku kada Kupac na web strani pozerstore.com označi potvrdu opcije, ovisno o metodi plaćanja "Naruči" ili "Nastavi s plaćanjem". Kupac će informaciju o prihvatu narudžbe dobiti na e-mail adresu navedenu u narudžbi, čime će biti potvrđeno da je narudžba zaprimljena.

 

Članak 4

OBAVIJEST O PROIZVODIMA I USLUGAMA

Prodavatelj se obvezuje putem web stranice pozesrstore.com pružati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne i lako razumljive informacije o proizvodima koji se mogu naručiti.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno mogu odvijati putem web stranice pozerstore.com, moguće je da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude identična s trenutnim stanjem na skladištu.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene ili ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojih proizvoda ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja na pozerstore.com, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca/Posjetitelja telefonski ili putem elektroničke pošte kako bi ga obavijestio o tome. Kupac tada ima mogućnost zatražiti zamjenski proizvod. Ukoliko se Kupac/Posjetitelj ne odluči za zamjenski proizvod, inicijalna narudžba smatrat će se otkazanom, o čemu će Kupac/Posjetitelj biti obaviješten telefonskim pozivom, elektroničkom poštom ili na adresu koju je naveo prilikom postupka podnošenja narudžbe.

Slike proizvoda na webshopu su ilustrativne prirode te slika koja prikazuje proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

 

Članak 5

CIJENE

Cijene proizvoda na pozerstore.com istaknute su za svaki pojedini proizvod, izražene su u valuti konvertibilna marka (KM), uključujući PDV, i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe. Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja, bez obzira na datum isporuke.

 

U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave, koji se posebno plaćaju. Prodavatelj napominje kako postoji mogućnost nastanka greške pri unosu cijena i podataka o proizvodu u webshop. U slučaju takve greške, Prodavatelj će postupiti sukladno članku 10. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 6

POSEBNI OBLICI PRODAJE

Prodavatelj ima pravo povremeno, prema vlastitom nahođenju, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonska sniženja i druge posebne oblike prodaje.

Takvi proizvodi bit će dostupni pod istim uvjetima svim Kupcima/Posjetiteljima ili će biti dostupni Kupcima/Posjetiteljima određene, točno specificirane skupine, uz jasno navođenje svih uvjeta i rokova trajanja takvih posebnih oblika prodaje.

 Nakon isteka roka posebnog oblika prodaje, Prodavatelj neće primati nove narudžbe prema uvjetima koji se odnose na takvu prodaju čiji je rok istekao.

 

Članak 7

PLAĆANJE KUPLJENIH PROIZVODA

Plaćanje kupljenih proizvoda moguće je izvršiti po pouzeću (gotovinom) prilikom dostave pošiljke.

Kupac je dužan platiti proizvod prilikom preuzimanja istog. Račun za naručeni proizvod Kupac je dužan podmiriti dostavljaču prilikom dostave naručenog proizvoda. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca prilikom dostave pošiljke.

 

Članak 8

DOSTAVA KUPLJENOG PROIZVODA

Putem web stranice www.pozerstore.com moguće je izvršiti kupovinu proizvoda isključivo na teritoriju Bosne i Hercegovine, što uključuje i dostavu kupljenih proizvoda isključivo na teritoriju Bosne i Hercegovine. Dostavu kupljenog proizvoda obavlja Prodavatelj radnim danom putem dogovorenog dostavljača na adresu koju je Kupac naznačio prilikom podnošenja narudžbe. Dostava se obavlja na području cijele Bosne i Hercegovine. Rok isporuke je od 1 do 5 radnih dana od potvrde narudžbe. Za potvrđene narudžbe Prodavatelj će izdati elektronski nalog dostavnoj službi, a dostava će se izvršavati prema općim uvjetima pružatelja poštanskih usluga.

Rokovi za dostavu računaju se od trenutka prihvatanja narudžbe.

Prodavatelj naplaćuje Kupcu uslugu dostave u iznosu od 7 KM. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

 

Članak 9

ISPORUKA KUPCU

Kupac svojim potpisom na odgovarajućem dostavnom dokumentu potvrđuje prijem, odnosno isporuku proizvoda, te prijem potvrde o sklapanju ugovora o kupoprodaji. Prijemom od strane Kupca smatra se da je pošiljka dostavljena u neoštećenom stanju, te je nakon prijema pošiljke na opisani način Prodavatelj oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti u vezi s tim. U trenutku potpisa Kupca na način opisan u ovom članku, rizik slučajnog propadanja i oštećenja proizvoda prelazi na Kupca.

U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo naplatiti iznos izravnih troškova povratka proizvoda u slučajevima predviđenim za to, te u tom slučaju zadržati iznos ili dio iznosa naplaćene kupoprodajne cijene kao nadoknadu za takve troškove.

 

Članak 10

PREGLED PRILIKOM ISPORUKE (DOSTAVE) I ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA

Kupac je dužan prilikom isporuke (dostave) pregledati isporučeni proizvod te provjeriti postoje li eventualna vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima unutar pošiljke. U slučaju takvih oštećenja ili nedostataka, Kupac odmah treba reklamirati dostavljaču. Kupac ima pravo odbiti preuzeti isporučene proizvode s vidljivim oštećenjima, a to će biti zabilježeno u zapisniku.

U slučaju kada Kupac dobije proizvod koji se razlikuje od onog koji je naručio, Kupac ima pravo na isporuku pravilno naručenog proizvoda, a ako to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat plaćenog iznosa za proizvod i troškova dostave, te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod. Povrat je potrebno najaviti putem e-maila na adresu: info@pozerstore.com. Radno vrijeme službe za korisnike je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Navedeno se odnosi i na slučaj kada isporučeni proizvod ne odgovara naručenom ili kupljenom proizvodu.

 

Članak 11

REKLAMACIJA

Ukoliko Kupac primijeti da je određeni proizvod neispravan prilikom korištenja, potrebno je da o tome odmah obavijesti Prodavatelja putem adrese POZER & CO, Gojka Šuška bb, 88300 Čapljina ili putem e-maila info@pozerstore.com.

Nakon primitka reklamacije, Prodavatelj će poslati Kupcu potvrdu o primitku reklamacije, te će informirati Kupca o mogućnosti zamjene proizvoda novim, povratu novca ili slanju proizvoda na ovlašteni servis.

U slučaju da je potrebno poslati proizvod na ovlašteni servis, Kupac će biti obavezan dostaviti proizvod na adresu POZER & CO, Gojka Šuška bb, 88300 Čapljina.

 

Članak 12

GARANCIJA ZA PROIZVOD ILI USLUGU

Prodavatelj je odgovoran za nedostatke na robi koji postoje u trenutku prijenosa rizika na potrošača, bez obzira na to da li je svjestan tih nedostataka, sukladno odredbama zakona kojima se reguliraju obligacijski odnosi u Bosni i Hercegovini.

 

Članak 13

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA OD STRANE KUPCA

U skladu s Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP), kupac koji je potrošač prema definiciji ZZP-a ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 15 dana od dana primitka proizvoda, odnosno dostave zadnjeg proizvoda koji je obuhvaćen pojedinom narudžbom. Sve detaljne informacije o pravu kupca na jednostrani raskid ugovora navedene su u ZZP-u.

Potrošač ne može odustati od prava na raskid ugovora iz člana 47. ovog Zakona u vezi sa sljedećim vrstama ugovora:

 • Pružanje usluga - ako je pružanje usluge započeto uz izričitu suglasnost potrošača prije isteka roka od 15 dana za odustajanje iz člana 47. ovog Zakona.
 • Usluge igara na sreću.
 • Prodaja robe ili usluga - ako je cijena proizvoda ili usluga podložna fluktuacijama na financijskom tržištu na koje potrošač ne može utjecati.
 • Prodaja robe - kada je potrošač dao osobnu pisano naručivanje ili specifikaciju za proizvod.
 • Prodaja robe koja se zbog svoje prirode ne može vratiti.
 • Isporuka audio i video snimki ili računalnih programa koje je potrošač koristio.
 • Isporuka tiskanih materijala, periodike i časopisa.

Standardni obrazac za jednostrani raskid ugovora dostupan je ovdje. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći navedeni obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju za raskidom ugovora. Obrazac je potrebno poslati na poslovnu adresu prodavatelja, POZER & CO, Gojka Šuška bb, 88300 Čapljina ili na info@pozerstore.com. Prodavatelj će bez odgađanja dostaviti elektroničkom poštom potvrdu o primitku obavijesti o jednostranom raskidu ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, prodavatelj će postupiti sukladno odredbama ZZP-a. Povrat plaćenog iznosa bit će izvršen nakon što kupac vrati kupljeni proizvod, odnosno nakon primitka dokaza od strane kupca da je proizvod poslan natrag prodavatelju ili trećoj osobi određenoj od strane prodavatelja. Kupac je dužan izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izjave o jednostranom raskidu ugovora.

Kupac je sukladno ZZP-u odgovoran za svako smanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje proizlazi iz rukovanja i korištenja proizvoda u slučaju raskida ugovora na način opisan u ovom članku. Kupac je također odgovoran za svako smanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen prodavatelju ili trećoj osobi određenoj od strane prodavatelja, oštećen ili uništen, u kojem slučaju kupac neće ostvariti pravo na povrat punog plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.

Zahtjev kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora sukladno ovom članku Općih uvjeta. Kupac je u tom slučaju obvezan ispuniti obrazac za povrat proizvoda. Sve proizvode u slučaju jednostranog raskida ugovora sukladno ovom članku (povrat ili zamjena) potrebno je poslati na adresu prodavatelja ili drugu adresu naznačenu u navedenom obrascu.

 

Članak 14

OSOBNI PODACI

Prikupljanje osobnih podataka Radi obavljanja kupnje na web trgovini, Kupac/Posjetitelj mora unijeti svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela.

Prilikom kupnje, Kupac dodatno potvrđuje prihvaćanje ovih Općih uvjeta i Pravila privatnosti.

Prodavatelj se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka Kupaca i Posjetitelja te postupati s njima u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci Kupaca koje su pruženi prilikom kupnje obrađuju se u svrhu ispunjenja ugovora putem web trgovine, uključujući prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, provedbu transakcije plaćanja i dostavu proizvoda. Osobni podaci također se obrađuju radi sprječavanja zloupotrebe, prevare te kako bi se Kupci obavijestili o novostima i ponudama unutar web trgovine, sve u skladu s legitimnim interesom Prodavatelja.

Kupci i Posjetitelji dužni su pružiti točne, važeće i potpune osobne podatke. U slučaju kršenja ove obveze od strane Kupca ili Posjetitelja, Prodavatelj ima pravo uskratiti pristup ili pružanje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje nudi tim korisnicima. Obrada osobnih podataka u svrhu izvršenja ugovora uvjet je za pružanje usluge i ne može se ograničiti niti povući. Ako Kupac ne želi pružiti svoje osobne podatke, neće moći sklopiti ugovor s Prodavateljem ili obaviti kupnju na web trgovini.

Prodavatelj neće otkriti niti prenijeti osobne podatke Kupaca i Posjetitelja trećim osobama, osim u svrhu izvršenja ugovora o kupnji proizvoda (kao što su financijske institucije za provedbu plaćanja, dobavljači kupljenog proizvoda radi obračuna, isporuke i dostave naručenog proizvoda te osobe ovlaštene za održavanje IT sustava za transakcije kupnje), zaštite interesa Kupaca, Posjetitelja i Prodavatelja te sprječavanja zloupotrebe. Osobni podaci također će se dostavljati nadležnim tijelima na temelju zakonskih zahtjeva.

Prodavatelj će čuvati osobne podatke prikupljene radi izvršenja Ugovora te ih obrađivati u razdoblju potrebnom za ostvarenje svrhe, u skladu s mjerodavnim pravom, trenutačno maksimalno 11 godina. Više informacija o obradi ličnih podataka dostupno je u Pravilima privatnosti na www.pozerstrore.com.

 

Prodavac poduzima mjere kojima se osigurava odgovarajuća sigurnost ličnih podataka, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

 

Članak 15

PRIGOVORI KUPCA

Kupac ima pravo podnijeti prigovor na izvršenu uslugu prodaje putem pozerstrore.com na adresu POZER & CO, Gojka Šuška, 88300 Čapljina, ili putem elektronske pošte na adresu info@pozerstore.com te u poslovnim prostorijama Prodavatelja. Prodavatelj će bez odgode potvrditi prijem prigovora Kupca, te na isti odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

Članak 16

ODGOVORNOSTI I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI 

Prodavatelj se trudi osigurati ažurnost i točnost podataka koji su objavljeni na web stranici www.pozerstore.com. Međutim, moguće je da karakteristike proizvoda, rok isporuke ili cijene budu promijenjeni, a da Prodavatelj ne uspije pravovremeno ispraviti podatke na stranici. U takvim slučajevima, Prodavatelj će obavijestiti Kupca o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

 

Web stranica može privremeno biti nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu zbog redovnog održavanja, nadogradnje sustava, tehničkih poteškoća, više sile ili drugih uzroka. Prodavatelj (kao i povezane treće strane) nije odgovoran, u mjeri dopuštenoj prema mjerodavnim zakonima, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web stranice, kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad te tehničke probleme koji mogu rezultirati pogrešnom obradom podataka te zahtjeve ili gubitke koji proizlaze iz toga.

 

Prodavatelj nije odgovoran Kupcu i/ili Posjetitelju za bilo kakvu štetu i troškove koji mogu nastati ili biti povezani s korištenjem web stranice, kao ni za štetu koja može nastati trećim osobama upotrebom ili korištenjem internetske stranice Prodavatelja.

 

Za kupovinu na web stranici Kupac mora imati valjanu internetsku vezu. Usluge koje pruža Prodavatelj putem web stranice ne uključuju troškove koje snosi Kupac/Posjetitelj za korištenje računalne opreme i druge elektroničke opreme (elektroničkih uređaja) te usluge pristupa web trgovini. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo kakve druge troškove koji mogu nastati prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja web stranice.

 

Sadržaj stranice web stranice je zaštićen autorskim pravima, a Prodavatelj ima isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja s web stranice, obvezno je prethodno kontaktirati Prodavatelja putem e-mail adrese info@pozerstore.com.

 

 

Članak 17

AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Stranica webshopa sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigovima, dizajnom i drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafike, glazbu, zvuk i sve druge informacije. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i drugi) zaštićeni znakovima proizvoda i usluga (žigovima), logotipima te drugim sadržajima na stranicama webshopa su isključivo pravo prodavatelja ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, prava žigova i/ili dizajna.

Kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prijenos, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenih djela ili bilo koja druga izmjena stranica webshopa bez izričitog pismenog odobrenja prodavatelja strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koji može rezultirati povredom autorskih prava, prava žigova ili drugih oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih ili kaznenih postupaka protiv počinitelja. Kopiranje, redistribucija, ponovno prenošenje, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja prodavatelja ili nositelja autorskih prava nije dopušteno.

Kupac/Posjetitelj smije preuzimati, ispisivati i spremiti materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu vlastite upotrebe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s webshopa dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne upotrebe Kupca/Posjetitelja.

Kupac/Posjetitelj se obvezuje da neće na stranicama webshopa postavljati, objavljivati ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva bez izričitog odobrenja nositelja tih prava.

Prodavatelj nije obvezan izvještavati Kupca/Posjetitelja ili mu pomoći u utvrđivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.

 

Članak 18

MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST SUDA

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih općih uvjeta mjerodavne su važeće zakonske odredbe u Hrvatskoj, kao i za sve zahtjeve i sporove koji proistječu iz korištenja internetske stranice prodavatelja, korištenja webshopa ili u vezi s webshopom.

U slučaju spora između prodavatelja i Kupca/Posjetitelja isključivo su nadležni sudovi u Hrvatskoj, pri čemu je nadležnost suda u [navesti ime grada ili regije].

 

Članak 19

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti podložni su promjenama, izmjenama i dopunama u bilo kojem trenutku. Svaka promjena ili ukidanje općih uvjeta stupa na snagu objavom na internetskim stranicama prodavatelja.

Kupac/Posjetitelj se obvezuje povremeno ponovno pročitati opće uvjete kako bi bio upoznat s eventualnim promjenama. Korištenjem stranica webshopa nakon izmjene općih uvjeta smatra se da je Kupac/Posjetitelj upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Prodavatelj isključuje odgovornost za bilo kakvu štetu koju Kupac/Posjetitelj ili treće osobe pretrpe zbog takvih izmjena.

Ako se pojedine odredbe ovih općih uvjeta proglase ništavnima, to neće utjecati na valjanost drugih odredbi, a preostali dijelovi općih uvjeta ostaju na snazi.

Ako bilo koja strana ne ostvari svoja prava iz ovih općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem od tih prava u budućnosti, niti gubitkom tih prava ili bilo kojih drugih prava iz ovih općih uvjeta.

 

 

 

 

Dostava u BiH

Dostavljamo na cijelom području BiH. Narudžbe naručene od 13.05.- 19.05. šaljemo 23., 24. i 25.05.2024.

Korisnička služba

Za sve nejasnoće pišite nam na info@pozerstore.com rado ćemo pomoći.

Kvalitet POZER proizvoda

Garantirana vrhunska kvaliteta proizvoda i jednostavan proces komunikacije i naručivanja.